Firma

WITAMY NA NASZEJ STRONIE !!!!

 

 

DOŚWIADCZENIE W BUDOWNICTWIE I ENERGETYCE.

 

 OD 1988  UPRAWNIENIA  BUDOWLANE .

 

       Wykonujemy :


         ♦ PRZEGLĄDY  OBOWIĄZKOWE - ROCZNE I PIĘCIOLETNIE  STANU TECHNICZNEGO

              OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM

 

          ♦ KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

              RZĘDU 15-35%   [AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY "HARMAC"]

 

           ♦  OBOWIĄZKI  INSPEKTORA  NADZORU  BUDOWLANEGO

           ♦  ŚWIADECTWA  CHARAKTERYSTYKI  ENRGETYCZNEJ - CERTYFIKATY ENERGETYCZNE  

           ♦  AUDYT  ENERGETYCZNY  BUDYNKÓW i OŚWIETLENIA


         ♦  NISZCZENIE  SKUTECZNE  PLEŚNI,  GRZYBÓW,  ZAPACHÓW  Z  POWIETRZA

 

     Zajmujemy się  świadczeniem  usługi:

 

 • projekty techniczne
 • wykonawstwo 
 • nadzór
 • serwis usług  utrzymania  parku maszynowego
 • inwestycje i prace remontowe
 • systemy oczyszczania powietrza

 

     Firma  z doświadczeniem, uprawnieniami -wykonuje prace w zakresie: 

 • samodzielne funkcje w budownictwie oraz w przemyśle
 • montujemy urządzenie oszczędzajace energie elektryczną [15-35%]
 • obowiązki inspektora nadzoru branżowego w  ramach pełnienia  nadzoru inwestorskiego
 • ocena techniczna instalacji i obiektów
 • inwentaryzacja obiektów
 • przeglądy obiektów  budowlanych roczne i pięcioletnie
 • przeglądy i utrzymanie parku maszynoweg
 • instalacje wentylacyjne - oczyszczanie powietrza
 • oczyszczanie powietrza zawansowanymi technologiami

 

FIRMA  POSIADA UBEZPIECZENIE OC  !!